ធ្មេញដាក់ធុងជីក

  • excavator bucket tooth

    ធ្មេញដាក់ធុងជីក

    ធ្មេញ / ធ្មេញដាក់ធុងល្អបំផុត 1. សម្ភារៈធ្វើពីដែកអាលុយមីញ៉ូមល្អ 2. ពាក់, មានភស្តុតាងនិងប្រើប្រាស់បានយូរសម្រាប់ថ្ម, បាតរឹង, ដុំថ្ម 3. រូបរាងរលោង 4. លឿងខ្មៅបៃតង។ ល។ សម្រាប់ជម្រើស 5. គ្រប់ប្រភេទនិងទម្ងន់ខុសគ្នាសម្រាប់ ជម្រើស