ឧបករណ៍ភ្ជាប់រហ័ស

  • excavator quick coupler

    ឧបករណ៍ភ្ជាប់ជីករហ័ស

    តើអ្នកធុញទ្រាន់ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរឯកសារភ្ជាប់ដោយដៃរបស់អ្នកទេ? Coupler ធារាសាស្ត្ររហ័សគឺជាប្រភេទឧបករណ៍ភ្ជាប់ដើម្បីភ្ជាប់ឧបករណ៍ជីកនិងប្រភេទឯកសារភ្ជាប់ផ្សេងៗគ្នា។ ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់និងភាពងាយស្រួល។ សន្សំសំចៃពេលវេលារបស់អ្នកនិងរកប្រាក់បានច្រើន។