អ្នកជីកពង្រឹងធុងដាក់ដី

  • excavator strengthen earthwork bucket

    ឧបករណ៍ជីកពង្រឹងធុងដាក់ដី

    គុណសម្បត្តិនៃផលិតផលរបស់យើង ១) ស្តង់ដារជាតិ ២) វត្ថុធាតុដើមដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ៣) អាំងតង់ស៊ីតេខ្ពស់ ៤) ភាពរឹងខ្ពស់ ៥) អាយុកាលវែងនិងសមត្ថភាពទ្រទ្រង់រឹងមាំ ៦) បានឆ្លងកាត់ម៉ូនីទ័ររបស់អាជ្ញាធរជាតិ។ ៨) ទទួលបានការជឿទុកចិត្តពីអតិថិជនចាស់។